Vodstvo

UPRAVNI   ODBOR:

 • Matjaž Dovžan
 • Borut Kavčič
 • Gerta Kokalj
 • Metka Kolevski
 • Nadja Kolman
 • Tonica Marin
 • Ciril Markič
 • Mirko Meglič
 • Anže  Rener
 
 • Tajnica in blagajničarka: Metka Kolevski

NADZORNI  ODBOR:

 • Predsednica: Marija Erlah
 • Članica: Lojzka Sajovic
 • Članica: Nuša Perko

Vaditeljice