Vodstvo

 

UPRAVNI ODBOR:

Anže Rener – predsednik

Borut Kavčič

Gerta Kokalj

Metka Kolevski

Jerca Kralj

Tonica Marin

Žiga Zupan

 

  • Tajnica in blagajničarka: Metka Kolevski

NADZORNI ODBOR

  • PREDSEDNICA: Marija Erlah

  • ČLANICA: Lojzka Sajovic

  • ČLANICA: Nuša Perko