Kontakt

Splošno športno društvo Tržič
Davčna  številka: SI15246582
Matična številka: 5116716000
Sedež:  Cesta Ste Marie aux Mines 6,  4290 Tržič
tel.  045961073,  +38645961073
TRR  IBAN  SI56 0700 0000 0019 102
El. pošta: ssd_trzic@siol.net

Kontakt: Metka  Kolevski
tel. 041 874 089

Odgovorna oseba: Podpredsednik: prof. Anže Rener

Pošlji sporočilo na našo elektronsko pošto