Kopališče

Društvo si je dolga leta prizadevalo tudi za izgradnjo letnega kopališča. Večino sredstev za izgradnjo kopališča je bilo zbrana v društvu, vendar po takratni zakonodaji društva in klubi niso mogli biti  investitorji oziroma nosilci izgradnje kakršnihkoli objektov. Zato so bila sredstva prenesena na občino, ki je to funkcijo tudi prevzela in formalno izpeljala izgradnjo.  Takoj po tehničnem prevzemu oziroma otvoritvi leta 1961 je kopališče prešlo v upravljanje TVD PARTIZAN, ki je bil vpisan tudi v zemljiško knjigo.

Leta 2013 je društvo kopališče prodalo Občini Tržič, ki je na novo zgradila sodobno kopališče in ga poimenovala »Gorenjska plaža«, društvo pa iz dobljene kupnine obnovilo Sokolnico v celoti.