TVD Partizan

TELESNO VZGOJNO DRUŠTVO »PARTIZAN« IN SPLOŠNO ŠPORTNO DRUŠTVO TRŽIČ

Po drugi svetovni vojni so prizadevni člani, takrat še sokolskega društva, sklicali junijski sestanek v letu 1945 in na pobudo zaslužnih mož  Franca Koniča, Franca Marklja in Franceta Hladnika  ustanovili  Fizkulturno društvo Tržič.  Takoj so poprijeli  za delo. V upravljanje so prevzeli telovadni dom in celotno imovino društva, ki je bila shranjena v skladišču Tovarne Peko.

Čiščenje  doma je zahtevalo ogromno dela, saj je bila v Sokolnici med vojno  mizarska delavnica.  Že prvo leto je v telovadnem domu vadilo več kot sto članov, mladincev, pionirjev in cicibanov. V letu  1948 so društvo preimenovali v Telesno vzgojno društvo Partizan Tržič, ali  krajše  TVD PARTIZAN TRŽIČ.  Uresničila se je tudi želja članstva o povečanju sokolskega doma.  Dograjen je bil prizidek  in v tem obdobju  je  bilo v društvu 443 članov, največ doslej. Toda dejavnosti so v telovadnici počasi zamrle. Prišlo je celo tako daleč, da je bila dvorana oddana Tovarni Peko za skladišče.

Z vztrajnostjo posameznikov so v letih  1985-1987 spet začeli obnavljati dom. Za ponovno oživitev dejavnosti gre zahvala nadvse prizadevni Zori Konič, ki je začela z rekreacijsko vadbo starejših članov in cicibanov ter dolgoletnemu predsedniku Janezu Kališniku.

Društvo je leta 1992 spremenilo ime: namesto TVD Partizan si je nadelo ime

SPLOŠNO ŠPORTNO DRUŠTVO TRŽIČ, tako se imenuje še danes.