Drage članice in člani, drage prijateljice in prijatelji Sokolnice

Minilo je 7 let, odkar smo leta 2012 prevzeli zgodbo o uspehu, ki se ji reče Sokolnica in Splošno športno društvo Tržič.

Andrej,
prejšnji predsednik društva, je skupaj z vami že nekaj let pred tem, z velikim
zanosom in voljo pričel utirati svetlo pot društva, potem pa ladjo v zelo
dobrem stanju prepustil naslednikom.

To nam je
vlilo energije in volje in nikakor nismo želeli upočasniti hitrosti razvoja
društva. Enostavno nismo želeli zapustiti te poti, ob zavedanju, da bo v teh
časih zelo težko, praktično nemogoče.

 

Ekipa je bila
čvrsta, nasmejana in prav nič ni bilo težko storiti. Ves čas nam je bilo v
veliko podporo in pomoč dejstvo, da smo v Sokolnici videvali toliko vadečih,
toliko mladih in toliko malo manj mladih, ki so v svojem življenju izbrali
rekreacijo, vadbo in šport za nekaj nujnega in samoumevnega. In zato je bilo
vse delo tako zelo enostavno.

Veliko smo
dosegli v teh 7 letih. Priznam, morda bi se dalo še kaj več. Bo pa ostalo za
naslednike. Potreben je nov veter, nove ideje, drugačne ideje in čas je za
spremembe.

Zato bi se
rad za vso pomoč in podporo iskreno zahvalil;

  • najprej vsem članicam in članom;
  • vadečim in uporabnikom Sokolnice,
  • občini Tržič in drugim tržiškim podjetjem
  • vsem vaditeljicam in vaditeljem,
  • ekipi v upravnem odboru društva,
  • članom ostalih organov društva,
  • vsem ostalim, ki so nas bodrili in spodbujali
  • in na koncu še najbolj Metki; Metki, ki vrsto let za društvo skrbi kot mama in upam, da je ta volja nikoli ne bo zapustila.

Srečno, veliko zdravja in gibanja Vam želim.

Matjaž Dovžan

GLAVNI DOSEŽKI
SPLOŠNEGA ŠPORTNEGA DRUŠTVA TRŽIČ
V OBDOBJU OD 2012 DO 2019

2012

V letu 2012 je bil sklican Izredni Občni
zbor SŠD Tržič;
Občni zbor SŠD je soglasno sprejel odločitev, da Splošno športno društvo
Tržič proda Občini Tržič celoten kompleks letnega kopališča v Tržiču z vsemi
nepremičninami. Prodaja kompleksa je bila izvedena, del kupnine je bil
porabljen za obnovo Sokolnice, del pa deponiran na račun notarja in se mesečno
nakazuje društvu za redno dejavnost.

V letu 2012 je bil sprejet novi akta društva – Pravila društva.

Leta 2012 je bila vzpostavljena nova spletna stran SŠD Tržič – www.ssd-trzic.si.

2013

Obnova Sokolnice se je pričela meseca
maja 2013 in
je trajala do novembra 2013. Za obnovo, ki se je financirala iz sredstev
kupnine za kompleks letnega kopališča v Tržiču, je bilo porabljenih več kot
220.000 EUR.

V letu 2013 je bil sprejet Hišni red Sokolnice.

2014

V letu 2014
smo poskrbeli tudi za vizualno prenovo SŠD Tržič (logotip) in še boljšo
razpoznavnost društva v javnosti (nova tabla, napisi, predloge za dopise,
transparent, prenovljena spletna stran). Potrudili smo se in pripravili tudi
“predstavitveni letak o Sokolnici”.

V letu 2014 je bil sprejet novi Poslovnik o delu občnega zbora SŠD Tržič.

2015

V letu 2015
smo uspeli zagotoviti tudi dobavo in montažo nujno potrebnega prezračevalnega
sistema v Sokolnici. Poletni meseci so bili namenjeni montaži, tako da redna
vadba ni bila motena. Za prezračevalni sistem je bilo porabljeno nekaj več kot
20.000EUR.

V skladu s
sklepom občnega zbora SŠD z dne 20. februarja 2015 in glede na vložek sredstev
solastnikov v obnovo Sokolnice, smo v letu 2015 s ŠUS uredili tudi vprašanje
lastništva na Sokolnici. Od 2015 je 90% lastnik Sokolnice naše društvo, 10%
lastnik pa ŠUS. To razmerje je bilo vpisano v zemljiško knjigo. 

V letu 2015 so bila sprejeta Pravila o uporabi prostorov in cenik oddajanja prostorov v Sokolnici, plačila članom za opravljena dela in cenik vadb v okviru dejavnosti društva.

2018

V letu 2018
smo izvedli veliko aktivnosti v zvezi z lastništvom Sokolnice. S Športno unijo
Slovenije, ki je lastnica 10% Sokolnice smo se dogovarjali o prenosu deleža,
načinu in stroških v zvezi s tem. Predvidoma bo lastništvo urejeno v začetku
leta 2019.

V okviru gradnje Krožišča Sokolnica smo se z Občino Tržič dogovarjali o načinu gradnje in vplivih na dvorano Sokolnica. Sklenili smo ustrezne pogodbe, ki omogočajo gradnjo krožišča, ter sodelovali pri oblikovanju okolice pred vhodom v dvorano.

2019

Splošno
športno društvo Tržič bo postalo edini lastnik dvorane Sokolnica.

Izgrajeno bo
Krožišče Sokolnica in s tem nov, lepši in funkcionalnejši izgled ter vhod v
dvorano Sokolnica.

Finančno
stanje društva je vzorno; na računu notarja je še 68.000 eur, društvo pa ima še
vezane vloge na banki v skupnem znesku 45.000 eur.

Tržič, 2. april2019

Matjaž
Dovžan

SŠD Tržič