Zgodovina

SOKOLI

Razvoj sokolstva v Tržiču sega v obdobje Slovenskega bralnega društva, ki je bilo v Tržiču ustanovljeno leta 1889. Tu so se mladi fantje in možje začeli ukvarjati s športnimi dejavnostmi. V začetku so vadili v gostilni pri Bastelnu in drugih prostorih.  Prav to druženje  je pripeljalo do ustanovitve sokolskega društva 13. decembra 1903. leta.

Zemljišče za dom je društvu podaril ing. Karel Polak, tudi sam član Sokola. V zemljiško knjigo so zemljišče vpisali pod številko 184 31. oktobra 1908. V naslednjih dveh letih so se intenzivno lotili dela. Pozivali so vse slovenske sokole in zavedne Slovence, da po svojih zmožnostih primaknejo finančna sredstva. Dom so gradili v veliki meri s prostovoljnim delom svojega članstva. Na srečo so bili v Tržiču doma tudi razumevajoči premožni Tržičani, ki jim ni bilo žal primakniti večji denarnih sredstev za dograditev doma. Eden takih je je nedvomno ing. Viljem Polak, rojen v Tržiču 7. aprila 1843. Tržiškim sokolom je za njihovo delo v oporoki nakazal 3000 kron. Bil je zaveden Slovenec, ki so ga cenili ne samo doma, ampak tudi po svetu. Pokopan je na tržiškem pokopališču.

V obdobju gradnje doma je bil najbolj zaslužen notar Matija Marinček. V Tržiču je služboval od 1908 do 1920. Bil je starosta tržiškega Sokola. Dom so predali svojemu namenu 27. februarja 1910. Razvoj doma je kasneje prekinila 1. svetovna vojna. V času vojne so v dvorano namestili begunce. Leta 1920 so telovadnico ponovno usposobili. Do 2. svetovne vojne je poleg športnih dejavnosti v društvu živela tudi zelo pestra kulturna dejavnost. Tudi tržiški sokoli so se zavedali, da jih vojne ne bo obšla. Z bombardiranjem Beograda 6. aprila 1941 in okupacijo takratne države se je obdobje sokolstva tudi v Tržiču Formalno končalo.