Rekreacija v sokolnici

Tako kot z vadbo pričenjamo tudi z oddajo dvorane za rekreacijo posameznikov  in društev.

Pregled in zasedenost terminov si ogledate na Urniku za sezono 2022-2023.

Tudi cene najemov ostajajo nespremenjene, to je 15 €/uro, v sobotah in nedeljah 12 €/uro.

SŠD Tržič