Omejitev pri izvajanju športnih programov

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID – 19 je Vlada Republike Slovenije z odloki določila začasne omejitve pri izvajanju športno rekreativne dejavnosti.Športno rekreativna vadba je dovoljena v vseh pojavnih oblikah in za vse starostne skupine. Število vadečih v vadbenih skupinah ni omejeno.
Izvajanje športno rekreativne vadbe je dovoljeno v vseh zaprtih športnih objektih, kot tudi na prostem.
Zaradi preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 morajo udeleženci športno rekreativne vadbe, ki se izvaja v zaprtih prostorih, izpolnjevati pogoje PCT. Izjema so udeleženci vadbe, ki še niso dopolnilni 15. let.
Strokovni delavci v športu, ki vodijo programe se morajo redno tedensko testirati ali morajo izpolnjevati pogoje PCT.

O obveznem izpolnjevanju pogoja PCT za udeležence športno rekreativne dejavnosti mora upravljalec objekta obvestiti udeležence s pisnim obvestilom na vidnem mestu pred vstopom v prostor. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT je potrebno izvajati neposredno pred vstopom v prostor.
Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT izvaja upravljalec objekta, ki pa za preverjanje lahko pooblasti uporabnika oz. najemnika objekta oz. prostora.

SŠD Tržič