Drage članice in člani, dragi prijateljice in prijatelji Sokolnice

Minilo je 7 let, odkar smo leta 2012 prevzeli zgodbo o uspehu, ki se ji reče Sokolnica in Splošno športno društvo Tržič.

Andrej, prejšnji predsednik društva, je skupaj z vami že nekaj let pred tem, z velikim zanosom in voljo pričel utirati svetlo pot društva, potem pa ladjo v zelo dobrem stanju prepustil naslednikom.

To nam je vlilo energije in volje in nikakor nismo želeli upočasniti hitrosti razvoja društva. Enostavno nismo želeli zapustiti te poti, ob zavedanju, da bo v teh časih zelo težko, praktično nemogoče.

Ekipa je bila čvrsta, nasmejana in prav nič ni bilo težko storiti. Ves čas nam je bilo v veliko podporo in pomoč dejstvo, da smo v Sokolnici videvali toliko vadečih, toliko mladih in toliko malo manj mladih, ki so v svojem življenju izbrali rekreacijo, vadbo in šport za nekaj nujnega in samoumevnega. In zato je bilo vse delo tako zelo enostavno.

Veliko smo dosegli v teh 7 letih. Priznam, morda bi se dalo še kaj več. Bo pa ostalo za naslednike. Potreben je nov veter, nove ideje, drugačne ideje in čas je za spremembe.

Zato bi se rad za vso pomoč in podporo iskreno zahvalil;

  • najprej vsem članicam in članom;
  • vadečim in uporabnikom Sokolnice,
  • občini Tržič in drugim tržiškim podjetjem
  • vsem vaditeljicam in vaditeljem,
  • ekipi v upravnem odboru društva,
  • članom ostalih organov društva,
  • vsem ostalim, ki so nas bodrili in spodbujali
  • in na koncu še najbolj Metki; Metki, ki vrsto let za društvo skrbi kot mama in upam, da je ta volja nikoli ne bo zapustila.

Srečno, veliko zdravja in gibanja Vam želim.

Matjaž Dovžan

GLAVNI DOSEŽKI
SPLOŠNEGA ŠPORTNEGA DRUŠTVA TRŽIČ
V OBDOBJU OD 2012 DO 2019

2012

V letu 2012 je bil sklican Izredni Občni zbor SŠD Tržič; Občni zbor SŠD je soglasno sprejel odločitev, da Splošno športno društvo Tržič proda Občini Tržič celoten kompleks letnega kopališča v Tržiču z vsemi nepremičninami. Prodaja kompleksa je bila izvedena, del kupnine je bil porabljen za obnovo Sokolnice, del pa deponiran na račun notarja in se mesečno nakazuje društvu za redno dejavnost.

V letu 2012 je bil sprejet novi akta društva – Pravila društva.

Leta 2012 je bila vzpostavljena nova spletna stran SŠD Tržič – www.ssd-trzic.si.

2013

Obnova Sokolnice se je pričela meseca maja 2013 in je trajala do novembra 2013. Za obnovo, ki se je financirala iz sredstev kupnine za kompleks letnega kopališča v Tržiču, je bilo porabljenih več kot 220.000 EUR.

V letu 2013 je bil sprejet Hišni red Sokolnice.

2014

V letu 2014 smo poskrbeli tudi za vizualno prenovo SŠD Tržič (logotip) in še boljšo razpoznavnost društva v javnosti (nova tabla, napisi, predloge za dopise, transparent, prenovljena spletna stran). Potrudili smo se in pripravili tudi “predstavitveni letak o Sokolnici”.

V letu 2014 je bil sprejet novi Poslovnik o delu občnega zbora SŠD Tržič.

2015

V letu 2015 smo uspeli zagotoviti tudi dobavo in montažo nujno potrebnega prezračevalnega sistema v Sokolnici. Poletni meseci so bili namenjeni montaži, tako da redna vadba ni bila motena. Za prezračevalni sistem je bilo porabljeno nekaj več kot 20.000EUR.

V skladu s sklepom občnega zbora SŠD z dne 20. februarja 2015 in glede na vložek sredstev solastnikov v obnovo Sokolnice, smo v letu 2015 s ŠUS uredili tudi vprašanje lastništva na Sokolnici. Od 2015 je 90% lastnik Sokolnice naše društvo, 10% lastnik pa ŠUS. To razmerje je bilo vpisano v zemljiško knjigo. 

V letu 2015 so bila sprejeta Pravila o uporabi prostorov in cenik oddajanja prostorov v Sokolnici, plačila članom za opravljena dela in cenik vadb v okviru dejavnosti društva.

2018

V letu 2018 smo izvedli veliko aktivnosti v zvezi z lastništvom Sokolnice. S Športno unijo Slovenije, ki je lastnica 10% Sokolnice smo se dogovarjali o prenosu deleža, načinu in stroških v zvezi s tem. Predvidoma bo lastništvo urejeno v začetku leta 2019.

V okviru gradnje Krožišča Sokolnica smo se z Občino Tržič dogovarjali o načinu gradnje in vplivih na dvorano Sokolnica. Sklenili smo ustrezne pogodbe, ki omogočajo gradnjo krožišča, ter sodelovali pri oblikovanju okolice pred vhodom v dvorano.

2019

Splošno športno društvo Tržič bo postalo edini lastnik dvorane Sokolnica.

Izgrajeno bo Krožišče Sokolnica in s tem nov, lepši in funkcionalnejši izgled ter vhod v dvorano Sokolnica.

Finančno stanje društva je vzorno; na računu notarja je še 68.000 eur, društvo pa ima še vezane vloge na banki v skupnem znesku 45.000 eur.

Tržič, 2. april2019

Matjaž Dovžan